Velkommen til vores whistleblowerordning

Vi har etableret en whistleblowerordning, som har til formål at give mulighed for at indberette mistanke og bekymringer om uretmæssig adfærd og økonomisk misbrug eller grove overtrædelser af lovgivning eller interne retningslinjer.

Du har mulighed for at indgive oplysninger skriftligt eller mundtligt via denne whistleblowerordning. Hvis du indberetter mundtligt vil din stemme blive forvrænget, så din identitet ikke afsløres ud fra lyden af din stemme.

Du har også mulighed for at indgive oplysninger anonymt via denne whistleblowerordning. Hvis du ønsker at være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart, som f.eks. adresse eller telefonnummer. Hvis du vælger at oplyse hvem du er, vil din identitet kun være kendt af særligt udvalgte personer, og du vil fortsat være sikret din anonymitet. Disse særligt udvalgte personer sikrer din anonymitet overfor os, og oplysninger omkring din identitet vil under ingen omstændigheder blive videregivet til organisationen, medmindre du giver tilladelse hertil.

Hvordan behandles din indberetning?

Hvis du indtaster dine kontaktoplysninger i forbindelse med en indberetning, modtager du inden for 24 timer efter du har foretaget indberetning en kvittering for modtagelsen.

Vi foretager indledningsvis vurdering af, om forholdene i indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen og foretager en habilitetsvurdering. 

Hvis indberetningen ikke falder ind under whistleblowerordningen, vil den blive videresendt til bestyrelsesformanden med besked herom, og med besked om at der ikke er grundlag for at behandle indberetningen, som så skal slettes.

Hvis indberetningen falder inden for ordningen, og der er grundlag for en egentlig sagsbehandling, videresender vi til bestyrelsesformanden, som iværksætter en nærmere undersøgelse af forholdet.