VORES IDENTITET

CREATING BOARD VALUE

BOARD OFFICE powered by BOARD GOVERNANCE A/S 

Bestyrelsesportalen BOARD OFFICE er udviklet af BOARD GOVERNANCE A/S, som er Skandinaviens mest betydningsfulde udbyder af forretnings- og ledelsesorienterede produkter til bestyrelser, bestyrelsesledere og direktioner i både den private og offentlige sektor. Bestyrelsesportalen tager afsæt i mere end 15 års erfaring med at udvikle, træne og uddanne bestyrelsesmedlemmer i Danmark og Skandinavien. Vi ønsker at sætte standarden for produkter og services til bestyrelser.

Udviklingen af bestyrelsesportalen har foregået i tæt samarbejde med internationale aktører, forskere, sikkerhedsvirksomheder, IT-leverandører, samt ikke mindst vores kunder. Portalen bliver løbende forbedret yderligere baseret på den feedback vi får fra vores kompetente kunder.

Vi har i 2018 indgået et eksklusiv samarbejde med Danske Advokater, der ser store muligheder i at benytte bestyrelsesportalen BOARD OFFICE med henblik på at øge værdiskabelsen af bestyrelsesarbejdet i Danmark. I 2020 indgik vi lignende samarbejde med Dansk Erhverv. 

BOARD OFFICE™ giver markedets bedste muligheder for at støtte bestyrelsens arbejdsgange og bidrag, og har pr. 01.09.2020 mere end 14.000 registrerede brugere.

TOTALLEVERANDØR TIL BESTYRELSER

Efter mere end 15 års erfaring med værdiskabelse på bestyrelsesniveau, er vi meget stolte af at kunne kalde os for totalleverandører til bestyrelser. Vores tætte tilknytning og samarbejde med førende internationale forskere, erfarne bestyrelsesledere samt erhvervstunge ressourcepersoner, gør det muligt for os at målrette vores produkter, og sikre at de kan anvendes i praksis samt skabe resultater. Vi ser denne tætte indsigt i vores arbejdsfelt som absolut essentiel, og som afgørende for at kunne levere markedets bedste mulighed for at støtte bestyrelsens arbejdsgange og bidrag.

Vores ambition er at sætte standarden for bestyrelsesarbejde i Danmark, hvilket kommer til udtryk af vores omfattende liste af produkter og services, der giver bestyrelser de bedst mulige betingelser for at kunne skabe værdi. Vi evner at sikre solid værdiskabelse på bestyrelsesniveau i danske og internationale virksomheder.

Vi udbyder løbende bestyrelsesuddannelser, minikurser, og andre produkter der er særligt henvendt til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesledere. Se vores omfattende liste af produkter og ydelser på vores hjemmeside www.board-governance.com.